Header

NLP coaching

Po definiciji International Coach Federation (ZDA) je coaching interaktivni proces, ki pomaga posameznikom, podjetjem in ustanovam, da hitro dosežejo odlične rezultate. Le-te dosežejo z uporabo posebnih coaching tehnik, ki pripeljejo do lastnega miselnega procesa in razvoja.

Coaching je priložnost in strategija, je strokovna pomoč ter svetovanje , ki omogoča pospešen razvoj posameznikov in organizacij. Coaching omogoča posameznikom najti boljše načine in poti ravnanja, še posebej takrat, ko ne gre tako, kot bi si želeli.

Rezultati coachinga so, da posamezniki znajo postavljati in dosegati zadovoljujoče cilje , postanejo bolj aktivno usmerjeni, sprejemajo kvalitetnejše odločitve ter veliko bolj udejanjajo svoje lastne potenciale. Coaching je idealen za razvoj kompetenc tako posameznikov kot zaposlenih v podjetjih. Coaching je proces , ki pomaga posamezniku povečati njegovo kvaliteto življenja.

Vsak posamezen coaching ima tako individualni značaj in je prilagojen posameznikovim potrebam.

Objavi
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks