Header

Karin Crnek

 

Karin Crnek opisuje coaching kot dirigentovo vodenje uigravanja različnih glasbil, z namenom, da bodo bolj harmonično in  uglašeno igrala. S postavljanjem pravih vprašanj in tehnik Karin pomaga posamezniku poiskati in prebuditi svoje notranjevire in moči, ki mu lahko pomagajo pri doseganju tistega, kar si želi. Kot se s pomočjo dirigentovih veščin in znanja glasbeniki učijo novih vzorcev in tehnik, se tudi v coachingu lahko vsakdo nauči spreminjati svoje navade ali vzorce. Posledično tako ustvarja boljše notranje počutje in razpoloženje, zato lahko v tej dobri «koži« sprejema pravilnejše odločitve.

Stranke povejo, da Karin dela s srcem in popolno predanostjo procesu coachinga. S svojo pozitivno naravnanostjo, zavzetostjo in profesionalnim pristopom tako izpolnjuje svojo veliko željo – pomagati posameznikom, ki si želijo poskrbeti za  svoje potrebe in stopiti po poti želenih sprememb in osebnega napredovanja.

Aktivna je tudi v poslovnem okolju, kjer izvaja poslovni coaching, moderiranje (timski coaching) ciljno usmerjenih delavnic, treninge pozitivnih sprememb in tako prispeva k večji usposobljenosti ljudi (skupin, timov) za pravilno sodelovanje. Vse to prispeva k hitrejšemu doseganje poslovnih ciljev.

Ker verjame, da je za pravilno coaching pomoč potrebno imeti poleg odprtega srca in aktivnega poslušanja še dovolj široko znanje in veliko izkušenj, se vseskozi dodatno usposablja še na drugih komplementarnih področjih: čustvene inteligence, transakcijske analize – organizacijske smeri (opravljeno triletno mednarodno usposabljanje), pridobila certifikat Color Mirrors Practitioner na področju barvne terapije, ipd.

Ob tem so ji v veliko pomoč tudi pretekle izkušnje, ki si jih je nabirala v velikem mednarodnem podjetju, kot član uspešnega tima in kot mednarodni specialist na področju marketinga.

e-mail:  karin.crnek@gmail.com

 mobitel: +386 30 245-563.

Objavi
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks