Header

Vrste NLP coachinga

Osebni coaching (Personal Coaching)

Se osredotoča na osebne zadeve in se izvaja po principih osnovne strukture coachinga.

Poslovni coaching (Business Coaching)

  1. Coaching za razvoj kadrov (Staff Development Coaching) se izvaja za zaposlene individualno ali skupinsko (največ do 8 oseb, ki delujejo v podjetju / ustanovi kot tim). S skupinami je več seans coachinga  »v živo«.
  2. Coaching za srednji management (Management Coaching) se izvaja individualno ali v manjših skupinah.
  3. Coaching za top management (Executive Coaching) se izvaja individualno ali skupinsko.
  4. Coaching za voditelje (Leadership Coaching) se izvaja samo individualno.
Objavi
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks