Header

Izkušnje udeležencev

Za coaching sem se odločil, ker sem ugotovil, da mi je moje življenje v veliko breme. Velikokrat sem se počutil, kot da vlečem voz poln tovora, na katerega vsakdo še nekaj doda – šef, žena, otroci
Vedel sem, da ne bom zmogel več dolgo vleči tega voza, da si želim izpreči. Nisem pa vedel, kaj naj storim in kako. Bal sem se, da bi prizadel ljudi, ki so odvisni od mene.
J.P.

Na prvem coachingu sem okvirno raziskal, kaj si želim in kaj je zame zares pomembno. Spomnil sem se, kako sem imel včasih dovolj energije in časa za delo, šport in osebne radosti, kako sem bil vesel in nasmejan. Zatem sem pred vsakim tedenskim coachingom pripravil temo, ki sem jo s pomočjo coacha raziskal. Teme so bile osebne – boljši odnos s hčerko in materjo, moja odzivanja na različne dogodke, tudi poklicne – bolj učinkovito vodenje projekta, manj stresa in več časa za sodelavce. V treh mesecih coachinga sem marsikaj spoznal, nekatere stvari opustil in druge uvedel. Sedaj natančno vem, kam grem in kako želim živeti. Naučil sem se usmerjati sebe. Kljub temu se občasno še odločam za coaching. Predvsem takrat, ko želim hitreje napredovati ali ko se soočam s situacijami, pri katerih sam ne najdem poti ali moči za spremembo.
G.C.

Za coaching sem se odločila, ker sem pri hčerki prijateljice opazila, da je postala bolj prijetna in uspešna. Zanimalo me je, kaj se dogaja, da se je prej negativna in nezadovoljna hči tako spremenila. Obe sta se nasmejali in mi povedali, koga naj pokličem. Coacha sem prosila, da mi je pomagal raziskati moje strahove, nezadovoljstva, zaskrbljenosti in jih opustiti. Hvaležna sem coachu, ker mi je stal ob strani, da sem si upala ugotoviti, česa vse sem se bala ali mi ni bilo všeč. Po vsakem coachingu sem zadihala bolj globoko in zaživela bolj svobodno. Postopoma so se moji občutki neprestanega nelagodja začeli spreminjati v mir. Začudena sem ugotovila, da so se začele spreminjati tudi zunanje okoliščine, v katerih živim. Domači pravijo, da je bolj prijetno z menoj in da manj pridigam. V službi so mi ponudili bolj zanimivo delo.
M.M.

NLP Coaching mi odpira vrata v moj svet, kjer najdem odgovore, ideje, razjasnitve, tudi rešitve svojih dilem, vprašanj in (sprva) meni nesprejemljivih dogodkov. Z njim se širim, spoznavam svoj jaz. Daje mi novih moči, novih spoznanj, energijo, razsežnost in svežino ter motivacijo. Nemogoče postaja mogoče. S pomočjo NLP Coachinga vse bolj zaupam sama sebi in se zavedam svojih želja, potreb in zmožnosti.
S.M.

Objavi
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks