Header

Zora Rutar-Ilc

DSC00936

Doktorica sociologije, dipl. psihologinja, NLP coach

Deset let delovnih izkušenj s svetovalnim delom,  osemnajst let se ukvarjam  z raziskovanjem, publiciranjem in razvojem na področju šolstva, med drugim s spodbujanjem in vpeljevanjem sprememb in s pripravo in izvajanjem programov usposabljanja v ta namen, izvajam podporo timom vključno s timskim coachingom, utemeljenim v nevrolingvističnem programiranju (pridobljen mednarodni certifikat za usposabljanje za NLP coacha) in izvajam individualni ter timski coaching; sem koordinatorica projekta »Približajmo coaching širši skupnosti«, ki ga izvaja Sekcija NLP coachev Slovenije v sodelovanju s knjižnicami.

Zakaj sem se odločila akademsko ter razvojno raziskovalno pot nadgraditi še z izrazito praktičnim usposabljanjem za coaching? Pri svojem dolgoletnem delu – najprej kot psihologinje, nato pa kot  spodbujevalke razvoja in izobraževalke – sem vedno znova ugotavljala, da s teorijo, predavanji in nasveti ne dosegamo takšnih učinkov, kot bi jih želeli. Čutila sem potrebo po pristopu in orodjih, ki bi prispevali k temu, da ljudje (pa naj bodo posamezniki ali pa večje skupine) res odkrito pogledajo na svojo situacijo, da jo vidijo z različnih zornih kotov (po potrebi tudi z distance), da poiščejo načine, kako preseči ovire, da uporabijo svoje potenicale in vire moči in da se odločijo, kaj želijo v svojem življenju spremeniti ali na novo uvesti. Kot posebej primerno dopolnitev mojih dosedanjih izobraževalnih poti in delovnih izkušenj sem odkrila nevrolingvistično programiranje s coachingom.  V zadnjih letih sem z njim uspešno izvedla vrsto coaching storitev za posameznike (osebni in karierni coaching) in time, zdaj pa temu pridružujem tudi izkušnje z usposabljanjem za kolegialni coaching.

Objavi
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks