Header

Osnovne kompetence NLP Coacha

Sledi etičnemu kodeksu in profesionalnim standardom in jih uporablja v vseh coaching situacijah.

Ustvari sporazumno sodelovanje s klientom, kar mu omogoči, da razume, kaj zahteva specifična coaching situacija .

Ustvari ozračje zaupanja in »varnega okolja«, da lahko klient raziskuje.

Coach je nenehno »tukaj in zdaj« za svojega klienta.

Aktivno poslušanje in osredotočenje na to, kar klient govori: razumeti ta pomen v kontekstu klientovih želja.

Postavljanje »močnih« vprašanj, ki vzpodbudijo raziskovanje ter akcijo klienta.

Direktna komunikacija oziroma jasno izražanje, ki zajema odlično poznavanje in zavedanje moči jezika.

Ustvarjanje zavedanja: coach ima sposobnost sestaviti in natančno ovrednotiti mnogovrstne informacije, ki mu jih skozi govor posreduje klient ter zna te informacije interpretirati tako, da pomaga klientu pridobiti zavedanje o tem.

Vzpodbujanje k aktivnosti klienta oziroma k njegovim novim osebnostnim širitvam.

Načrtovanje in postavitev ciljev: skupaj s klientom pripravi učinkovit coaching načrt.

Spremljanje in preverjanje klientovega napredka: usmeritev pozornosti na to, kar je v življenju pomembno za klienta, ter opozoriti klienta na dosežene uspehe.

Objavi
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks