Header

Izkoristimo NLP-coaching

januar 27th, 2012 | Posted by admin in Obvestila | Predstavitve

Sreda, 1.februar ob 19.30  Knjižnica Fužine, Preglov trg 15, Ljubljana

in

četrtek 23. februar ob 18. uri Knjižnica Bežigrad, Einspielerjeva ulica 1, Ljubljana

S serijo delavnic v MKL predstavljamo in približujemo širši skupnosti NLP COACHING, ki je v svetu uveljavljena metoda za podpiranje posameznikov in skupin pri premagovanju stisk ter osebnem in profesionalnem razvoju. Coaching je opredeljen kot proces pomoči pri osebnem raziskovanju, doseganju boljših rezultatov in izboljševanju kakovosti življenja. Osredotoča se na učinkovito komuniciranje, obvladovanje čustev in stresa, upravljanje s časom in načrtovanje aktivnosti. Coach klientu ne ponuja rešitev, pač pa ga podpira pri njegovem lastnem raziskovanju z zastavljanjem t.i. močnih vprašanj, s pomočjo katerih lahko na svoj problem ali izziv pogleda na nov način. Ljudje zaradi vsakdanjih na videz drobnih stisk, dilem in izzivov največkrat ne hodijo po pomoč. V svetovalnico stopijo, ko je že res hudo. S skupnim projektom s knjižnicami zato želimo coaching kot strokovno podporo pri osebnostnem razvoju čim bolj približati širši skupnosti. Projekt je zasnovan kot kombinacija interaktivnih predstavitev v knjižnicah (s katerimi občanom ponudimo izkušnjo o tem, kako reševati probleme s pomočjo coachinga) in ponudbe zastonj paketa coaching storitev v obsegu 8 srečanj za vse zainteresirane

Objavi
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.