Header

Coaching predstavitev

Coaching je uporaben za soočanje z izzivi na najrazličnejših področjih: komunikacija oz. odnosi, reševanje problemov in konfliktov, osebnostna rast, upravljanje s čustvi in stresom, upravljanje s časom, oblikovanje in doseganje ciljev, načrtovanje, sprejemanje odločitev, delo na prepričanjih (rahljanje ali sprememba omejujočih prepričanj), prebujanje potencialov in kreativnosti, grajenje samozavesti, zmožnost zavzemanja zase in premagovanje treme …

Coaching tako lahko med drugim uporabljamo, da razbremenimo ali izboljšamo odnose na delovnem mestu in v družini, da pridobimo več notranjega miru in ravnovesja, da povečamo samozavest, da si priznamo, kaj zmoremo, da znamo praznovati dosežke, da uspešno zaključimo projekt, študij ali delovno nalogo, da s čim manj stresa izpeljemo zahtevni nastop, da se opogumimo za novo partnerstvo ali pa da raziščemo, če si partnerstva sploh želimo, da si uredimo življenjske prioritete in ugotovimo, kaj želimo početi v prihodnosti in v kaj smo pripravljeni vložiti več energije, v kaj pa je ne želimo več vlagati, da se otresemo nekaterih predsodkov, da pričnemo zaupati v svoje zmožnosti in zmožnosti svojih bližnjih in da prebudimo svoje in njihove potenciale, da postanemo manj odvisni od mnenja drugih in da si upamo povedati svoje …

Gre torej za paleto vsakodnevnih na videz drobnih stisk in nezapletenih izzivov, ki pa jim posamezniki v določenem življenjskem obdobju preprosto niso kos. Ker ne gre za hude, npr. bolezenske pritiske, ampak »samo« za manjšo kakovost življenja, si pogosto mislijo, da »preveč komplicirajo«, da se bodo zadeve »že nekako« razrešile, ali pa jih neproduktivno »pogrevajo« v prijateljskih razgovorih in se vrtijo v začaranem krogu.

Coaching zato predstavlja odlično priložnost za zapolnitev vrzeli, ki vlada na področju podpiranja posameznikov pri tovrstnih življenjskih stiskah in izzivih. Coaching namreč ni namenjen zdravljenju ali terapiji zahtevnih psihotičnih, depresivnih, nevrotičnih stanj, ki so dobro pokrite z vrsto temu namenjenih storitev različnih javnih in privatnih institucij, svetovalnic in podjetij. Je pa idealen za tiste stiske in izzive, pri katerih je moč graditi na klientovi zmožnosti za učenje, raziskovanje, prebujanje potencialov in za zavzemanje alternativnih pogledov na to, kar se mu dogaja ali kar bi še lahko storil.

Dodana vrednost coachinga je tudi v tem, da stavi na opolnomočenje klienta, torej na to, da bo klient na osnovi izkušnje iz coachinga sam privzel in ponotranjil način (samo)spraševanja in (samo)raziskovanja, kakršnega je izkusil v odnosu s coachem; da bo posvojil to, da lahko SAM poišče mnogo več rešitev, kot je zmožen prvi hip videti in da lahko v sebi v ta namen odkrije in vključi mnogo več potencialov, kot najprej misli. To pa je trajnostna naravnanost, ki mu omogoči, da tudi v prihodnjih situacijah zavzema raziskovalno in proaktivno držo in da način komuniciranja, ki ga je doživel s coachem, ohrani tako v odnosu s samim seboj kot v odnosu s svojimi bližnjimi. Lahko bi torej rekli, da je dodana vrednost v tem, da klient skozi coaching ne razreši le problema, zaradi katerega je prišel, ampak da skozenj osvoji tudi drugačne poglede nase in na reševanje problemov ter bolj konstruktivne strategije in načine komuniciranja s sabo in drugimi.

Objavi
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks